logologo2

Kindertop

Evenement: Kindertop 2007
Opdrachtgever: Ministeries OC&W en VWS
Soort: Congres
Doel: Vaststellen beleidsdoelen na eerste 100 dagen bewindvoerders
Doelgroep: dwarsdoorsnede Nederlandse samenleving
Aantal bezoekers: 400

Impressie test
'Het enthousiasme spetterde van het scherm af' aldus de staatssecretaris Sharon Dijksma bij de afsluiting van het congres, dat plaatsvond in Studio 22 op het Media Park in Hilversum. Ze doelde daarmee op het TV programma ‘Kindertop 2007’ dat diezelfde middag door de 400 congresbezoekers bedacht en gerealiseerd was. ’s Ochtends werd inhoudelijk stil gestaan bij 10 beleidsthema’s. Eerst plenair en later in teams. Na de lunch werden de visies letterlijk in beeld gebracht. In 10 redactieteams werden de standpunten over de thema’s tot korte, krachtige televisie-items gemaakt. Dat alles onder de bezielde leiding van inhoudelijke en technische TV-professionals. De bewindvoeders Rouvoet en Dijksma konden tijdens dit maakproces rondlopen in de verschillende studio’s om zodoende direct contact te hebben met de congresbezoekers. Beleving en informatie in optima-forma.
Dit evenement is uitgevoerd in opdracht van Kuiters idee en organisatie.

KPN  |  Twynstra & Gudde | Veenman | Kindertop 2007 | Peak-IT |  Arcadis