logologo2

CHAOS©

 

CHAOS ondersteunt bij het vergroten van je innovatiekracht.

Innovatie begint met creativiteit!

Wat is creativiteit eigenlijk en hoe ontwikkelt u het?


Veel mensen gebruiken vooral maar één deel van hun hersenen, de linkerhersenhelft. Logisch en lineair denken, analytisch vermogen en verstandelijke functies huizen in deze hersenhelft. De rechterhersenhelft bevat je intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken en het vermogen om creatieve verbanden te leggen en ruimtelijke processen te doorzien. Deze vaak minder gebruikte hersenhelft registreert de informatie die buiten het normale waarnemingsvermogen valt.

Bij een CHAOS© workshop, training of lezing wordt de rechthersenhelf geactiveerd.

In 5 stappen zorgt CHAOS© ervoor dat uw innovatievermogen met sprongen vooruit gaat. De kracht van CHAOS© is dat het alle ruimte biedt voor creativiteit en zorgt dat u het effectief kan inzetten. De vijf stappen van CHAOS© zijn:

Creativiteit, Hart, Aandacht, Onbevooroordeeld, Start

Siliogogo verzorgt lezingen, workshops en trainingen op basis van CHAOS©.

Organisaties proberen veelal CHAOS© te voorkomen. Voor veel (bedrijfs)processen is het heel verklaarbaar om chaos te vermijden. Echter CHAOS© kan juist ook een bijdrage leveren voor (bedrijfs)processen. Door CHAOS© toe te laten wordt de creativiteit binnen de organisatie vergroot waarmee ook de innovatiekracht groeit wat de bedrijfsprocessen weer ten goede komt.

Kortom: laat eens wat CHAOS© toe!

Voor meer informatie of een uitdagende kennismaking:
Siliogogo creatie & innovatie
Herman Dummer
Postbus 190
1200 AD Hilversum
T 035 626 7040
herman@siliogogo.nl