logologo2

Inspiratie

Wij halen onze inspiratie uit verschillende hoeken. We zijn nieuwsgierig, kijken om ons heen en zien nieuwe dingen die we gebruiken in onze producten. Soms is kijken al voldoende om geïnspireerd te raken.

Maar we inspireren ook graag anderen. Eén van onze initiatieven om dat te realiseren is het initiatief ‘Durf te vragen’. Met durftevragen.nl brengen we mensen en wensen bij elkaar met als resultaat dat personen, die elkaar niet kennen, elkaar gaan helpen hun dromen waar te maken om hun ambities te realiseren. Dit doen we vanuit diverse perspectieven.

Een aantal basis principes die we hierbij gebruiken:

  • mensen vinden het leuk een ander te helpen
  • groei begint met geven
  • het stellen van de juiste vraag levert het beste resultaat
  • waarde uitwisselen genereert eigen energie

‘Als mensen de juiste vraag aan de juiste persoon stellen; wordt het onmogelijke mogelijk.’